bezpiecznypowiat-zlotow.prv.pl

 

Celem fundacji jest podejmowanie i wspomaganie wszelkich inicjatyw oraz przedsięwzięć związanych z problematyką bezpieczeństwa ludzi, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl